O nama

Ekološki pokret Ibar Kraljevo je samostalna, dobrovoljna, nezavisna i neprofitna organizacija civilnog drustva cija je misija pruzanje podrske u resavanju nagomilanih problema zastite zivotne sredine u Raskom okrugu i Republici Srbiji. Registrovana je 1990. godine a nastala kao odgovor na zagadjenje reke Ibar koja ima uticaj na kvalitet vode za vodosnabdevanje Kraljeva. Ostvarenje svoje misije Eko Ibar vidi u saradnji izmedju NVO, vladinih institucija, sektora biznisa i drugih koji su zainteresovani za zivotnu sredinu. Eko Ibar poseduje tehničko materijalne uslove za rad kao i Ekološku kuću na obali Ibra koju deli sa još desetak udruženja u gradu. Udruženje je učestvovalo u izradi LEAP-a grada Kraljeva, na više od 10 različitih ekoloških projekata, preko 3.000 mladih je prošlo neki vid obuke ili edukacije a zahvaljujući dobroj saradnji sa medijima Eko Ibar je danas prepoznatljivo udruženje u lokalnoj sredini ali i na nacionalnom nivou.

Misija

Osnovna misija je uticanje na javnost gradjana i stvaranje i podizanje ekoloske svesti kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina u oblasti ekologije i podrzavanja procesa koji tome vode.

Oblici delovanja
Javne rasprave, izlozbe, okrugli stolovi, ekoloske radionice, seminari, kampovi, obelezavanje svetskih dana, kampanje za ucesce javnosti, obrazovni programi, organizacija medjunarodnih skupova, konferencije za stampu, učestovanje u izradi strateških i planskih dokumenata, izdavacka delatnost...

Mreže organizacija civilnog društva čiji smo članovi
Lokalni nivo
Kraljevački ekološki forum

Regionalni nivo
Lokalna akciona grupa „Golija-Studenica“
Asocijacija za zaštitu sliva Zapadne Morave

Nacionalni nivo
Dederacija nevladinih organizacija Srbije
http://www.gradjanske.org/page/fens/sr.html
Nacionalna asocijacija Ekoturizam Srbija
www.ecotourismserbia.com/
Natura 2000 Resursni centar
http://www.mis.org.rs/vss/pages/sr/ekoloski-programi/natura-2000/natura-2000-resursni-centar-srbije/clanice-mreze-natura-2000-resursni-centar.php
Virtuelna eko mreža Srbije
http://www.vems.co.nr/

Medjunarodni nivo
Dunavski ekološki forum
http://www.danubestrategy.eu/
South East Europe Network on Energy and Transport


Oblasti delovanja
1.    Hidrologija i ihtiologija
2.    Mikologija i održivo upravljanje šumama
3.    Zaštita prirode, ekološke mreže, održivo upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima i održivo korišćenje prirodnih resursa
4.    Očuvanje biodiverziteta i ugroženih vrsta biljaka, životinja i gljiva
5.    Ornitologija
6.    Volonterski program, aktivistička grupa i program za mlade
7.    Ekološko pravo
8.    Zelene politike, održiva ekonomija i zelene javne nabavke
9.    Energetika, rudarstvo, klimatske promene, obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost
10.    Upravljanje otpadom i reciklaža
11.    Transport i urbanizam
12.    Ekoturizam, odgovorni manifestacioni turizam i sport
13.    Ekološko obrazovanje i informisanje, Teledom
14.    Zelena biblioteka i izdavačka delatnost
15.    Poljoprivreda i ruralni razvoj, bezbednost hrane, GMO, gastronomija, zaštita potrošača i organska proizvodnja hrane
16.    Hortikultura i botanika
17.    Umetnost i kultura
18.    Razvojni program
19.    Rodna ravnopravnost i socijalna politika
20.    Humanitarni program